banner94

banner77

banner69

banner88

Sektörün ve yaşamın mimarları: Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Onlar hayal ediyor, tasarlıyor, kurguluyor ve hayata geçirilmesini sağlıyorlar. Sadece yapıların değil kentlerin ve çevrenin de kurgusunu yapıyorlar. Amaçları ise daha yaşanabilir, keyif veren yaşam inşa etmek. Her şey onlarla başlıyor. Sektörün “mimarları” onlar.

KONUT VE YAPI 17.10.2022, 17:10 22.11.2022, 23:28
Sektörün ve yaşamın mimarları: Mimarlar Odası Bursa Şubesi
banner66

Mesleklerinin ve meslektaşlarının sorunlarının yanı sıra sektörün sorunlarında da diğer akademik odalar ve meslek kuruluşlarıyla paydaş oluyorlar çözüm üretme adına…
Kente karşı duyarlılar. Yanlışa dur demenin, doğrunun hayata geçirilmesinin peşindeler.
Sektörün Kilit Taşları’nda Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ni ağırlıyoruz.

Röportaj: Nagihan GÖRKEN

Şirin Rodoplu Şimşek
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı

Mimarlar Odası genel merkez düzeyinde ne zaman kuruldu?
Mimarla başlar her şey aslında. Tüm süreç, tüm sektör. Mimarlarla ve kurguyla başlar. TMMOB’a bağlı bir meslek kuruluşuyuz. 1954 TMMOB’un kuruluş tarihi. Örgütlü olmanın yanında mühendisliğin, mimarlığın dokunabildiği her alanda doğruları söylemek, yanlışlara karşı mücadele etmek anlamında kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla her oda oluşumlarında temel misyon budur; hem meslek adına çalışmalar yapıyoruz hem de kamusal sorumluluklarımız var.

Bursa şube ne zaman kuruldu?
Şubemiz büyüklerimizin büyük emek ve özverisiyle kurulmuştur. 1974 yılında temsilcilik olarak kurulmuş bir yapıyken 1988 yılında şube oluyor. Birçok il o dönem Bursa Şube’ye bağlı.

Türkiye genelinde ve Bursa özelinde kaç üyeniz var?
Türkiye genelinde 29 şubemiz ve 80 bine yaklaşan üye sayımız var. Yaklaşık 15 bin civarında da odaya kayıtlı olmayan mimar var. Kamuda çalışanların bu örgütlü yapıda olma zorunlulukları yok. Bursa’ya bağlı Bilecik, Kütahya, İnegöl, Gemlik ve Tavşanlı temsilciliklerimiz bulunuyor. Bursa olarak yaklaşık 3 bin üyemiz var.

Oda olarak üyelerinize ve kamuoyuna yönelik yaptığınız çalışmaları başlıklar halinde özetler misiniz?
Kuruluş amacımızdan yola çıkarak aslında birçok alanda yer almaya çalışıyoruz. Mimarlar Odası olmadan kentin yaşamsal kurgusunun oluşması mümkün değil. Mimarlar Odası’nın birçok disiplinlerle birlikte birçok oluşumda yer alması iyi. Biz bir taraftan da mesleğimiz adına birçok çalışmada yer alıyoruz. Hem kamu kurumlarıyla hem diğer odalarla ve meslek kuruluşlarıyla çok iyi ilişkilerimiz var. Çalışmaların içinde doğrudan paydaşız. Kamusal anlamda sorumluluklarımız var; kent suçlarını takibe kadar varan… Halk maalesef Odalarımızın ne iş yaptığını, amaçlarını bilmiyor. Gönüllü yöneticilerle yürütülen oda mekanizmalarıyız aslında. Bize gelen meslektaşlarımıza da vatandaşlarımıza da merak ettikleri şeyler hakkında bilgi veriyoruz. Oldukça görünür olmak istiyoruz. Şehrin Mimarlar Odası olmadan şehir yürümez, işlemez, planlanamaz.

Diğer akademik odalar ve STK’lar ile iletişiminiz nasıl? Ortak çalışmalar yapıyor musunuz?
Sektörel sorunları ortaya koymak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek için sektör paydaşlarıyla bir araya geldiğimiz gibi bir taraftan da kentin kurgusu içinde İznik Alan Başkanlığı, Hanlar Bölgesi, sokak sağlıklaştırma gibi yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalarda kurumlarla iş birliği içinde oluyoruz. Bazen resmi süreçlere de taşıyoruz bunları, bazı yerel yönetimlerle protokoller yapıyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. O bölgelere değer katacak projeler üretilmesi için bir seçki ortamına dahil ediyoruz. Çözüm önerileri noktasında da Bakanlıklar da dahil süreci buralara taşıyoruz.

Rahmi Dede
Mimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Başkanı

Oda olarak organizasyonel yapınızdan bahseder misiniz? Yönetim Kurulu’nun dışında başka kurullar var mı?
Genel merkezimiz TMMOB’a bağlı. Şubelerimiz de genel merkeze bağlı olarak çalışırlar. Aynı zamanda şubelere bağlı küçük temsilcilikler de bulundukları ilçelerde faaliyet gösterirler. Bu yapı içerisinde her bir şubenin ve temsilciliğin kendi içinde çeşitli kurul, komisyon ve komiteleri olur. Bu durum genel merkezimiz için de geçerlidir. Komisyonlar uzmanlar tarafından oluşturulur. Konular belirlenir. Farklı konularda farklı komisyonlar da ilave edilebilir. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde yönetim kurulumuz dışında Soruşturma-Uzlaştırma Kurulumuz, Disiplin Kurulumuz çok ciddi çalışmalar yürütür. Mesleğimizle ve meslektaşlarımızla ilgili yaşanan sorunlarda ya da vatandaşların ve resmi kurumların meslektaşlarımızın ilişkilerinde bir hakem görevi üstlenir. Uzlaşma sağlanmazsa konu genel merkeze taşınır, genel merkez değerlendirdikten sonra konu tekrar şubemize gelir ve buna göre disiplin işlemi gerekiyorsa o işlem yapılır, üyemizin yanında olmamız gerekiyorsa onunla ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikte hareket ederiz. Bizim ayrıca kentle ilgili yaptığımız çalışmaları yürüten farklı komisyon ve komitelerimiz var. Bunların başında Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol sonrasında oluşturduğumuz Hanlar Bölgesi Komisyonumuz geliyor. Özverili çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İznik Komitemiz var. Şu anda İznik’le yapılan çalışmalarda bir paydaş olduğumuz gibi yürütme aşamasında da söz sahibiyiz. Yani Mimarlar Odası’nın onayı olmadan oradaki çalışmalar yürütülemiyor demek bu. Gençlerle ilgili çok önemli çalışmalar yapan komisyonlarımız var. Pandemi ve ekonomik koşullarda öğrencilerimiz staj yapacak yer bulamadı. Biz 2 senedir bu komisyonla çok yoğun ve verimli bir staj süreci geçirdik. 190 öğrencimize çok verimli çalışmalar yaptırdık. Sosyal Etkinlikler Komitemiz, Kent ve Mimarlık Komitemiz gibi farklı komitelerimiz var. Aynı zamanda değişen ve dönüşen çağı yakalamak adına da çok önemli çalışmalar yapan Bilişim Komitemiz var. Bu komitemiz yeri geldiğinde çeşitli bilgisayar kursları açabildiği gibi yeri geldiğinde konunun dünyaca ünlü uzmanlarını çağırıp, burada 1-2 gün seminer de düzenleyebiliyor. Farklı zamanlarda bir araya gelen farklı komite ve komisyonlarımız da var. Biz bir konuyla ilgili bize ulaşıldığında kentin herhangi bir dinamiğinden veya farklı akademik odalardan o konuyla ilgili uzmanları bir araya getirip, farklı bir komisyon kurabiliyoruz. Müzik, fotoğrafçılık kulübümüz var. Özellikle de fotoğrafçılık kulübümüz çok aktif. Mimari fotoğrafçılık açısından çok ciddi eğitimler düzenleniyor. Üyelerimize dokunmaya ve ihtiyaç duydukları konularda da onlara destek olmaya devam ediyoruz.

Abdullah Kamalı

Mimarlar Odası Bursa Şubesi YK Üyesi

Mesleğinizin öne çıkan sorunları nelerdir? Bu konuda çözüm önerileriniz nelerdir? Mimari açıdan Bursa’yı nasıl değerlendirirsiniz?
Sektörde mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ettiği değer ve önemi görmediğini düşünüyorum. Bunun da eğitim ve algı sorunu olduğunu düşünüyorum. Mesleğin de kendi içinde değerinin düşme çabası var. Şöyle ki her yıl 8-10 bin mimar mezun oluyor. Yaklaşık 10 yıl önce 20-25 olan mimarlık fakültesi sayısı şu anda 80-100’lere çıkmış durumda. Yeteri kadar eğitimci kadrosu yok, yeterli koşullara sahip okul yok fakat diplomasında mimar yazan diğer mesleklerde olduğu gibi birçok arkadaş üniversiteyi bitiriyor, mesleğini uygulamaya çalışıyor. Bu bir enflasyon yaratıyor. Bunun haricinde mimarlık yapmak, ürün ortaya koymak için çok çaba sarfetmek gerekiyor. Zaten bu mesleği sevmiyorsanız yapmanız çok olası değil. Çünkü çok fazla engel çıkıyor önünüze. Bunlar mesleğin olması gereken engellerinden ziyade işvereni, kullanıcısı, idaresi, yönetmeliği birçok konu var. Hepimizin yaşadığı, kenti oluşturan, daha doğrusu sağlığımızı, psikolojimizi, geleceğimizi şekillendiren bir çevre yapıyoruz biz. Ürettiğimiz yapılar insanların bir şekilde hayatlarını idame ettirdikleri, ülkemizin, toplumumuzun geleceğini, bugününü, gelişimini ilgilendiren konular aslında. Bunları göz önünde bulundurmadan mimarlık mesleği, çizgi çizmek olarak görülüyor. Ama mimarlık, çizgi çizmek değildir. Çizgi çizmek herkesin yapabileceği bir iş. Bir ruh olmadığı sürece herhangi bir tasarım ya da yapı olmuyor, yaşamıyor. Ülkemizde yapı üretme işinin büyük bir kısmını özel sektör yapıyor. Müteahhitlerin, sermayedarların görgüsü, algısı ve ufku ile sınırlı bir hale gelmiş durumda. Çünkü doğal olarak zarar etmek için kimse yatırım yapmıyor. Yapı üretme sürecinin özelde de kamuda da baştan düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapı üretme işi kâr odaklı, yatırım amaçlı olduğu sürece kentlerimiz daha da yaşanmaz hale gelecek. Bursa özelinde baktığınız zaman gelişme aksı doğudan batıya doğru olan bir şehir. Güneye ya da kuzeye gidemiyor. Ova var ki, çoğu bölgesi katledilmiş durumda. Kent büyümeye devam ettiği sürece bu kaçınılmaz olacak ve kent büyümeye devam ediyor. Birçok sanayi bölgesi varken yenileri yapılmaya başlandı. Sanayinin gelişmesi ve ilişkilerin daha sağlıklı olması açısından bu doğru olabilir ama yaşanabilir bir şehir adına çok da doğru sonuçlar ortaya çıkarmıyor. Bursa doğu-batı ekseninde sıkışmış durumda, trafik sorun, kentin içindeki iletişim bile sorun çünkü. Kentin batısı başka bir Bursa yaşıyor, doğusu başka bir Bursa yaşıyor, merkezi başka bir Bursa yaşıyor. Bunlar kent için önemli sorunlar bence. Ütopik olarak kentlerin planlarına sadık kalması gerekiyor. Aslında olması gereken bu ama günümüz şartlarında ütopik gibi geliyor bir şehrin plan çerçevesinde büyüyüp, gelişmesi. Bugün bile 1/100 bin ölçekli master planını birkaç yıldır sonuca bağlayamıyoruz. Plan sorunu var. Bu da neyi getiriyor? Organizasyonsuzluğu getiriyor ve organizasyon olmadığı zaman da tutanın elinde kalıyor. Bir bölgede birisi başka bir şey yaparken diğeri başka bir şey yapıyor. Hem enerjimiz hem insan hem de maddi kaynağımız müsrifçe kullanılıyor. Farklı bir plan ve enerjiyle çok farklı bir kent yapılabileceğine inanıyorum. Hâlâ inanıyorum. Kentsel dönüşüm bu anlamda çok önemli bir fırsattı bana göre. Aslında tüm Türkiye için olması gereken bir şey. Deprem gerçeği ile yaşıyoruz, tedbir almalıyız. Kentsel dönüşümü yaparken de eskisini yıkıp, yenisini 10 kat fazla yapıp, insanı, kenti, doğayı, altyapıyı düşünmeden sadece metrekare arttırarak bu iş çözülmüyor. Yapı üretme sürecinin baştan tasarlanması, düşünülmesi, tartışılarak başka bir yol bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü git gide kentlerimiz içi boşalarak çeperlerine doğru tarım arazilerini, SİT ve orman alanlarını yok ederek büyüyor. Bir yandan da kentin içi boşalıyor. Her bölge başka bir Bursa yaşıyor. Kent birliği, kent kültürü, kent yaşamı da olumsuz etkileniyor. Çözüm mümkün ama bunun için çok ciddi bir irade ve çalışma gerekiyor. Odalar zaten gönüllükle bu yönde hareket ediyor ve tek derdimiz kamu faydası. Yanlışları engelleme yolunda çalışıyoruz.

Aşkın Şencan
Mimarlar Odası Bursa Şubesi YK Üyesi

Mimarlık bölümünde okumak isteyen veya okuyan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Arkadaşlarımızın çok iyi araştırma yapması lazım. Yakın çevresinde mimar varsa onlara mesleğin gereklerini sormalılar. Odamıza gelip sorularını sorabilirler. Kendilerine her türlü yardımcı oluyoruz. Mimarlık mesleğinin gerek eğitim gerekse daha sonraki zamanlarında ne kadar meşakkatli olduğunu bir öğrensinler önce. Çok disiplinli bir eğitim. Çok çalışmaları gerekiyor, sabırlı olmaları gerekiyor. Bu konuda kendilerini hazır hissediyorlarsa bu mesleği seçsinler. Yetenekleri olabilir, zaman içinde öğrenciyken de bu yetenekler gelişiyor. Okurken bazı eksikler olabiliyor. Biz Oda olarak staj programları yapıyoruz, onları tamamlaya çalışıyoruz. Gerek yurt dışındaki gerekse ülkemizdeki güzel, örnek binaları incelesinler. Eğitim yorucu ama gerçekten severek yapacaklarsa seçsinler. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Doğru soruları sorsunlar. Mimarlık usta-çırak ilişkisi içinde gelişiyor.

**

YK ÜYELERİ

Şirin Rodoplu Şimşek
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı
1979 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. 2005 yılında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl kendi mimarlık ofisini kurdu. 2010 yılından bu yana Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde yönetim kurulu ve farklı birçok komisyon üyeliklerinde bulundu. Halen tasarım, proje ve danışmanlık konularında serbest mimarlık hizmetlerini sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk annesi.

Rahmi Dede
Mimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Başkanı

1978 yılında Antalya’da doğdu. 1997 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne girdi. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. 1997 yılından itibaren çeşitli firmalarda farklı görevlerde çalıştıktan sonra, 2005 yılında kendi tasarım stüdyosunu kurdu. Çalışmalarına kendi ofisinde devam eden Dede, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak destek veriyor, lise düzeyi ağırlıkta olmak üzere eğitim ve meslek konulu seminerler düzenliyor. Kentsel tasarım ve restorasyon alanlarında da çalışmalar yapan Dede, evli ve bir çocuk babası.

Hasan Ertaş
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sekreter Üyesi

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında bir mimarlık ofisinde iç mekan proje-uygulama ve mimari proje alanlarında çalıştı. 2005 yılından bugüne kurucu ortağı olduğu firmada serbest mimarlık hizmetleri veriyor. Evli ve 2 çocuk babası.

Murat Emrah Saka
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sayman Üyesi

1986 yılında Antalya’da doğdu. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında itibaren kendi firmaları olan Engin Özbek İnşaat & Mimarlık ile kamu ve özel sektöre farklı ölçeklerdeki projelerde tasarım, uygulama ve danışmanlık konularında serbest mimarlık hizmetlerini sürdürüyor. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde dönem dönem proje jürilerine davet edilerek akademiye katkı koymaya devam ediyor. Nisan 2019’dan itibaren Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Danışma Kurulu üyeliği görevini yürütüyor. Mimarlar Odası Bursa Şubesi 16. ve 17. dönem Denetleme Kurulu Üyesi ve ÇED Danışma Kurulu Üyesi, 18. Dönem Sayman Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Halen Mimarlar Odası Bursa Şubesi 19. Dönem Sayman Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve iki çocuk babası.

H. Aşkın Şencan
Mimarlar Odası Bursa Şubesi YK Üyesi

1962 yılında Bursa’da doğdu. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği esnasında İstanbul’da mimarlık ofislerinin tasarım guruplarında çalıştı. 1985-1990 yılları arasında çeşitli firmalarda Proje Yöneticiliği ve Şantiye Şefliği yaptı. 1990 yılında kendi ofisini kurarak Mimari Proje Tasarımı, Uygulama, Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerinde bulunuyor. Mimarlar Odası Bursa Şubesinin 13 - 14 - 15 ve 16. dönemlerinde Sosyal Etkinlikler ve Yarışmalar Komite Üyeliği, Şube Denetleme Kurulu Üyeliği ve Delegelik görevlerinde bulundu. 17.Dönem Yönetim Kurulunda Şube 2.Başkanı oldu. 18.Dönem ve halen 19.Dönem’de Yönetim Kurulu Üyeliği devam ediyor. Kendi proje ve uygulama işlerinin yanı sıra, 2013 yılından bu yana kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüme giren sitelerin kat malikleri adına teknik danışmanlık ve teknik kontrollük görevleriyle, proje yöneticiliği ve şantiye yöneticiliği görevlerini sürdürüyor. 2022 yılı Ekim ayında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak proje derslerine girmeye başladı. Evli ve bir kız babası.

Abdullah Kamalı
Mimarlar Odası Bursa Şubesi YK Üyesi

1977 yılında Kırşehir’de doğdu. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında çeşitli ticari faaliyetlerde bulunup, 2005-2008 yılları arasında serbest mimarlık faaliyetleri yürüttü. 2009 yılından bu yana bir inşaat firmasında proje ve uygulama alanında çalışmalarına devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babası.

Elçin Fatma Ergin
Mimarlar Odası Bursa Şubesi YK Üyesi

1989 Manisa-Turgutlu’da doğdu. 2015 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2015-2018 yılları arasında çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra, 2018 yılından beri ortağı ile birlikte serbest mimarlık faaliyetleri yürüttüğü ofisinde çalışmalarına devam ediyor.

YEDEK ÜYELER

Alper Gönül
1990 yılında Bursa’da doğdu. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Tarihi yüksek lisans programını tamamladı, aynı yıl Mimarlık Tarihi doktora programına başladı. 2014 yılında kurmuş olduğu mimarlık stüdyosu ile serbest mimarlık hizmetleri veren Gönül, 2016 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde kurucu akademisyenler arasında yer aldı. Kariyerine Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde devam ediyor.

Ecem Yücel
1992 yılında Bursa’da doğdu. 2015’te Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde mezun oldu. 2015-2018 yılları arasında mimarlık mühendislik ofisinde çalıştı. 2018 yılından bu yana kurucusu olduğu Ome Proje Mimarlık Mühendislik firmasında hizmet veriyor. Mimarlar Odası 16. Dönem yönetim kurulu yedek üyeliği yapmış olmasının yanı sıra odada pek çok komisyonda yer aldı.

İpek

Bilgili Yıldırım
1985 yılında Bursa’da doğdu. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2009-2016 yılları arasında bir firmada il ve il dışı birçok önemli projelerde görev yaptı. 2016 yılında kurmuş olduğu İby Mimarlık firmasıyla serbest mimarlık hizmeti veriyor. Evli ve bir çocuk annesi.

Bora Akın
Bursa doğumlu. Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli mimarlık alanlarında çalışma fırsatı buldu. 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Sivil toplum örgütlerinde görev alıyor ve uzman olduğu konularda bilgi birikimlerini tamamen gönüllü olarak paylaşarak faydalı çalışmalara imza atıyor. BIM4TURKEY Bursa Bölge temsilcisi. Autodesk tarafından dünya genelinde seçkin ve değer sağlayan kullanıcılara verilen Expert Elite unvanını 2019 yılından beri taşıyor.

Deniz Ildız

Öner
1981 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Restorasyon anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2005- 2007 yıllarında Nilüfer Belediyesi İmar Müdürlüğünde görev yaptı. 2008 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Desem Mimarlık bünyesinde serbest mimarlık hizmeti veriyor. Evli ve iki çocuk annesi.

Ferhat Haytural
1992 yılında Sivas’ta doğdu. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrencilik döneminde yarışma projeleri hazırlanan bir ofiste yarı zamanlı çalışarak meslek hayatına başladı. 16. Dönemde Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde yedek yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Haytural, 2014 yılından beri bir proje ofisi bünyesinde çalışıyor.

Hülya Bengü İlgüz
1995 Bursa doğumlu. 2018 yılında FMV Işık Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2017-2019 seneleri arasında bir inşaat firmasında teknik ofis ve sahada çalıştı. 2019 yılında açtığı ofis ile günümüzde serbest mimarlık faaliyetlerini sürdürüyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner100
25°
açık
banner61
banner62
banner89