banner73

banner77

banner69

banner54

12.02.2016, 14:56 586

Yıllık asansör denetim uygularımız

İnsan ve yük taşımada kullanılan asansörler, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği ; piyasaya arzından itibaren her yıl denetime tabi tutulması gerekmektedir.  Bu kural kamu adına oldukça etkili ve gerekli bir uygulamadır.  Tabi iş layıkı ile yapılabilirse.

Ülkemizde, bir çok konuda olduğu gibi asansör konusunda da denetim yeterli seviyede yapılamamaktadır. Denetimden sorumlu ilgili bakanlık verilerine göre türkiye de kayıtlı asansör sayısı 500.000 civarında dır. Bu asansörlerin denetim ve gözetiminden sorumlu bakanlık personel sayısı da yine bakanlık verilerine göre 200 civarındadır.  Yani bir personele yıllık takip için 2500 adet asansör düşmektedir.  Bu durum yeterlimidir onu bakanlık düşünsün.  Biz sonuçlarına bakalım.

Asansörlerin denetlenmesi ve yıllık kontrollerinin yapılması için bakanlık özel denetim kuruluşlarına denetim yetkisi vermektedir. Yetki alan kuruluşlar her ilde belediyelerle anlaşma yaparak belediye adına asansör denetimlerini yapmaktadırlar.  Bakanlığın   personel sayısı  yetersiz olduğundan bu işi özel kuruluşlarla yapmaya çalışması zorunlu görünmektedir.  Bu durum da denetim yapacak kuruluşların bu işi layıkı ile yapabilmeleri için alt yapılarını  oldukça güçlü oluşturması gerekmektedir.

Denetim  mekanizması iyi eğitim almış kişilerce işletildiğinde sonuçları kamu ve ülkemiz ekonomisi adına çok olumlu olacaktır. Aksi durumda gereksiz maliyetler çıkacak ve bu bedeli vatandaş ödeyecektir.  İşte bakanlığa bu noktada büyük görev düşmektedir. Belki  500.000 adet asansörü mevcut personeli, ile denetleyemez ama ; bu işi yapacak olan bağımsız kuruluşların personel ve bilgi kalitesini denetleyebilir. Yeterli olmayan denetim firmalarını devre dışı bırakabilir. 

Şu ana kadar yapılan denetimlerin kalitesine baktığımızda maalesef yeterli  ve yetkin bir denetimin yapılamadığını görüyoruz. Bu durum bir çok asansör sahibini sıkıntıya sokmuş durumda. Çıkan sorunlar karşısında bakanlık her ne kadar çözüm getirmeye çalışsa da sıkıntılar oluşmaya devam ediyor.  Özellikle yıllardır yapıla gelmiş bina  kusurları, denetim kusurları ve piyasa gözetim eksiklikleri sebebi ile üretilmiş binlerce kusurlu asansör var. Bunlar dün güvenli ve yasal idi bu gün güvensiz ve eksikleri var.

On yıl önce ruhsat almış ve on yıldır kullanılan bir asansör bu gün tamamen güvensiz olarak etiketlenebiliyor. Bu sonuçlarda üretici kusurları olduğu gibi en az aynı oranda denetim kusurları da bulunmaktadır.  Denetim yapan kişiler ilgili sistemin teknik alt yapısını yeteri kadar bilmediklerinden denetim sırasında asansöre güvensiz raporu verebiliyorlar. Denetimlerden sonra yapılan düzeltme işlemlerine rağmen bir sonraki denetimde başka bir denetçi yine eksik bularak asansöre tekrar güvensiz etiketi verebiliyor.

Biz bu denetimlerin gerekli olduğuna inanıyor ve gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Ancak denetim kalitesinin yetersizliği,  kötü iyileştirme imalatlarının doğmasına sebep oluyor.

Sektör paydaşı olarak bizler bu işin en güzel şekilde yapılabilmesi için tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Asansör konusundaki standart ve yönetmeliklere bağlı kalarak mevcut bina şartlarına göre en güvenli sonuç için ; bakanlık, belediyeler, denetim kuruluşları ve sektörün önde gelen firmaları ortak istişare toplantıları yapmalı ve çıkan sorunların giderilmesi için ortak tedbirler aramalıdır. Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren firmaların tecrübeleri bu şekilde denetim yapan personele aktarılmalı ve mesnetli olarak yanlışa yanlış doğruya da doğru denmelidir. Doğru yapan kazanmalı yanlış yapan kaybetmelidir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner85
kapalı
banner61
banner62