ULUAY KOÇAK GÜVENER Takip et

ULUAY KOÇAK GÜVENER / Son Makaleleri

ULUAY KOÇAK GÜVENER / Bütün Yazıları

banner41

banner38

banner39

banner54

ULUAY KOÇAK GÜVENER

Bütün Yazıları

ULUAY KOÇAK GÜVENER
Y. ŞEHİR PLANCISI/ PETRA PLANLAMA ŞİRKETİ KURUCUSU

Kentsel Yerleşim ve Bursa

'Geçmiş, kısmen şimdiki zamanda yaşanmaktadır.” Kentin kendisi orada yaşayanların kolektif belleğidir. Aldo Rossi, Asya ile Avrupa, Doğu ile Batı uygarlığı arasında köprü görevi gören bir coğrafyada konumlanan Bursa; önemli geçiş...
20 Nisan 2021

Dünya kentleşmeye devam etmektedir

"Bir kentin hatları, heyhat, tez değişir insan kalbinden." Charles Baudelaire Dünya kentleşmeye devam etmektedir. Kentler göç almaya devam edecektir. Göç kentleşmenin itici güçlerinden biridir. Küresel, bölgesel ve yerel yaklaşımlar doğrultusunda,...
17 Mart 2021

İklimin yerleşimlere etkisi

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Akdeniz Havzası'nda gerçekleşecek 2°C'lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları,...
16 Şubat 2021

Yürümek ve tek başına özgür olmak

Yürümek ve tek başına özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakmak… Cyrano de Bergerac İnsanları eylemsiz kılan, kötürümleştiren kentlerden sıyrılmalıyız. Bir kenti anlamak için, kentin sokaklarına dalmak gerekir çok değerli hocam...
19 Ocak 2021

İmar planı ve deprem

Kentlerin insan yaşam tarzına olan yükünün derecesini o kentlerin özelliği belirler (Italo Calvino) Günümüzde şehir planlama ve imar konuları günlük yaşamımızın bir parçası durumuna gelmiştir. İmar planları birer arazi kullanış belgesidirler....
16 Aralık 2020

Tehlikeler doğaldır ama afetler değil

Hep deprem ülkesiydik, hep ülkesiyiz, hep ülkesi olacağız, bu hiç değişmiyor, 100 yıl önce, 20 yıl önce ya da bugün, peki ne değişmeli; belki artık her deprem ya da afetten sonraki cümlelerimiz… Yapılmayan çalışmalar acilen yapılmalı,...
18 Kasım 2020

Değer Artış Payı

Uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılması; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemlere yönelik...
22 Ekim 2020

Ve bilmek tercihleri doğurur

Eski Yunan felsefesinde mutluluk hayatın temel amacıdır. İnsan mutluluk için çabalar, mutluluğu kazanmak için her şeyden soyutlanıp kendisiyle bütünleşir. Farabi ise insanın toplumsal bir varlık olduğunu söyleyerek insanın ancak sosyal-politik...
18 Eylül 2020

Kentlerin ekolojik temelli büyümesi

Bir kentin büyümesi o kentin hizmet işlevlerinin büyümesine bağlıdır ancak bir yerin ne ölçüde hızlı büyüyeceğinin temel belirleyicisi hizmet alanı içinde sunulan kent hizmetlerine olan insan talebidir. Kentlerin büyümesinde İnsan Talebinin...
20 Ağustos 2020

Kentler yaşama dönüşür

Yaşadığımız kentler bir yaşama dönüşür, toplumsal kültür, yapılı çevreyle yakından ilişkilidir, çevreye yansır, çevreden beslenir. İyi tasarlanmış mekanlar yaşamımızın her anında bizi etkilemektedir. O yüzdendir ki üst ölçekten...
27 Temmuz 2020

Velhasıl Bursa sudan ibarettir

Bursa'da gezginlerin en çok ilgisini çeken özellik, şehrin her yanında şırıldayan suları ile çeşmeleriydi. Bursa'nın sahip olduğu su kaynakları için sayfalar dolusu yazılar ve kitaplar yazılmıştır. 1640 yılında Bursa'ya...
13 Temmuz 2020

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Son yüzyılın en özellikli zamanını yaşadığımız bu ortamda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaşadığımız bu süreçten sonra gelecek çağda nasıl bir şehircilik, şehir planlama anlayışı içerisinde olacağız. Yaşadığımız...
30 Nisan 2020
11°
sisli
banner61
banner62