banner41

banner38

banner39

banner54

17.03.2021, 09:53 213

Dünya kentleşmeye devam etmektedir

"Bir kentin hatları, heyhat, tez değişir insan kalbinden." Charles Baudelaire

Dünya kentleşmeye devam etmektedir.

Kentler göç almaya devam edecektir. Göç kentleşmenin itici güçlerinden biridir.

Küresel, bölgesel ve yerel yaklaşımlar doğrultusunda, bütüncül ve kapsayıcı, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir planlama anlayışı uygulamalarla kendini göstermelidir. Kentin sorun alanlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, imar planlarına altlık oluşturmak amacıyla akılcı ve planlı yürütülmesini sağlamak hedeflenmelidir. Mevcut durum analizleri yapılmalı incelenen tüm veriler kurum, kuruluş ve paydaşların görüşlerini de içerecek şekilde değerlendirilmelidir.

Plan şemalarının hazırlanmasına yönelik öncelikle kentsel dönüşüme konu olması gereken sorun alanları tespit edilmeli, potansiyel rezerv ve gelişme alanları belirlenmelidir.

Kentin birçok planlı alanının planlama tarihi ile yeniden değerlendirmeye de ihtiyacı olduğu ayrıca bir kentsel ihtiyaçtır. Bursa’da ki İmar Planları onay tarihleri; 1986, 1996, 2001, 2007 dır.

Aradan geçen 20-30 yıl süresi içinde ülkemiz; birçok deprem yaşamıştır. Sadece bu yıl Türkiye’de 7 büyük deprem yaşanmış ve yine “deprem” gerçeği ile yüz yüze kalmıştır. Geçen zaman içinde yapı stoğumuz büyük oranda eskimiştir.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla ülkemizde “Deprem Haftası” anma etkinlikleri yapılmaktadır. Deprem gerçeği ile karşılaşılınca yaşanan üzücü olaylar hepimizin hassasiyeti olmalıdır.

Kentsel alan içinde bir kısım yapı görece olarak sağlam olmasına rağmen çoğunluğu eskimiş ve yapı niteliği dayanıksızlaşmıştır.

Yapı stokumuzun yıpranmışlığı yanında altyapımızda yıpranmıştır. Bu yıpranmışlık nüfus artışı ile ifade edilmeden de yetersizdir.

Katılımcı planlama yoluyla sürdürülebilir kentsel dönüşüm desteklenmeli, vatandaşları yönetim sürecine dahil etmeye yönelik girişimler gelişime uzanan yoldur ki bunu uygulamış başarılı olmuş Avrupa kentleri mevcuttur.

Kentsel dönüşüm yapılması gereken acil alanlar tespit edilirken imar planları bütününde veri tabanı oluşturulmalıdır. İmar Plan sınır bütünündeki durum önemsenmeli ve bu veriler baz alınmalıdır.

Önceki yazılarımda belirttiğim gibi mekanların yaşamları, birkaç kuşak insan yaşamından daha uzun olabilmektedir. Tasarımcı sadece mekanı oluşturmakla kalmamaktadır, kişilerin yaşama biçimlerini de oluşturmaktadır.

Her zaman söylediğim yaşadığımız şehrin bizim gelişmemize katkıda bulunması, bizim kimliklerimizi etkilemesi vurgusunu yine yapacağım.

Şehrimizin kendi kimliği, kendi imkanları, kendi karakteristiği ile güvenli kentler oluşturulması için imar planlama çok önemli. Kent yöneticilerine, şehir plancılarına ve tasarımcılara çok iş düşmektedir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
sisli
banner61
banner62