banner38

banner39

27.07.2020, 17:51 132

Kentler yaşama dönüşür

Yaşadığımız kentler bir yaşama dönüşür, toplumsal kültür, yapılı çevreyle yakından ilişkilidir, çevreye yansır, çevreden beslenir. İyi tasarlanmış mekanlar yaşamımızın her anında bizi etkilemektedir. O yüzdendir ki üst ölçekten başlayıp en ince detaylara kadar olan yaşamı biçimlendiren şehir planlarından, mimari tasarımlara kadar olan uzmanlık alanları bir bütün şekilde ele alınması şarttır.

Tarım çağından, sanayi çağı ve bilişim çağına uzanan gelişmeler istek ve ihtiyaçlar, günümüzde yepyeni fikirlerin sürekli olmasını gerektirir.

Şehrin ileri yıllara taşınacağı fikirlerini bize sunan üst ölçekli plan çalışmalarının, şehre vizyon vermesi şarttır. 2040 yılında nasıl bir Bursa istiyoruz ve bu vizyona götürecek araçlar, stratejiler neler olacaktır. Geçtiğimiz yazılarımda Bursa’nın hızlı nüfus artışından bahsetmiştim hatırlarsanız, hatta Bursa’nın nüfus artış hızı her dönem Türkiye’nin diğer ülkelerine göre hep yüksektir. Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 verisine göre 2050‘ye kadar Bursa’nın nüfusunun Türkiye’nin diğer illerine göre artacağı öngörülmüştür.

19. yy. dan başlayarak günümüze kadar Bursa’nın üretim yeri olması nüfus gelişiminde etkili olmuştur. Yapılacak vizyon çalışmalarında nüfus gelişimi ile birlikte, doğal verilerin, sosyal ekonomik yapının, bilgi ve iletişim çağının da göz önüne alınması gerekliliği bizi doğru bir geleceğe götürecektir.

Kentlerimiz yıllardır süren yoğun kentleşme ve göçün baskısı ile karşı karşıyadır. Yoğun kentleşme olgusunu göğüslemek için, niteliksiz ve güvensiz konut alanlarının yerine yeni konutlara gereksinim vardır. Özellikle deprem güvenliği, toplumsal değişiklikler ve ekonomik durumların güncel olarak değerlendirilmesi ve bunun kentsel planlamaya yansıması zorunludur. Gerek kent kullanıcıların, gerek konut kullanıcılarının yeni çağa göre yeni yapı düzenleme ihtiyaçları düşünülerek, kentsel planlama tasarımlarına yön verilmelidir.

Toplumsal gerekliliklerin çok iyi analiz edilmesi, kenti ilgilendiren veri setlerinin bilişim çağı ile saptanması ve bunun sürekli hale getirilmesi kentsel planlamaya büyük katkıda bulunacaktır. Bu katkı toplumun ihtiyaçlarını, doğal yapının takibi, kullanıcıların gereksinimlerini analiz edecektir. Yeni tasarımlar bu bileşenlerle ortaya çıkacaktır. Kent yöneticileri saptanan verilere göre kısa, orta, uzun vadeli planları oluşturmalıdır. Yeni yapı ve yapılaşmalar çevrelerindeki kimlik, ölçek ve değerli yapılara saygılı şekilde geliştirilmelidir.

Kentler yaşayan bir organizma olarak sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Kentleşme, tarımsal ekonomi düzeninde kentler durağan iken günümüzde yaşanan küreselleşme ile hızlı bir şekilde dönüşür hale gelmiştir. Hızlı dönüşüm hızlı kararlar gerektirir, bu yüzdendir ki günümüzde geçmiş hatalardan ders alınarak en etkili çözüm planlamadır.

Şehirler, insan davranışları üzerinde olumlu ya da olumsuz etki yapar. Bu yüzdendir ki kentsel mekan ve mekan tasarımı toplumsal duyarlılık gerektiren sorumluluğu olan bir uzmanlık alanıdır. Sonraki yazılarımda buna daha detaylı değineceğim. Doğru planlar ve projeler doğru yaşamı destekleyecektir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
sisli