Nur Gül ARSLAN / Son Makaleleri

Nur Gül ARSLAN / Bütün Yazıları

banner41

banner38

banner39

banner54

Nur Gül ARSLAN

Bütün Yazıları

Nur Gül ARSLAN
İçmimar

Dekorasyonda moda

Günümüzde yaşanan pandemi bildiğiniz üzere küresel bir kriz. Ekonomik anlamda herkesin çok yorulduğu ve yıprandığı bu dönemde inşaat sektöründe de artan arsa ve inşaat maliyetleri ile de, mülklerin oldukça pahalılaştığı hepimizin...
20 Nisan 2021

Sürdürülebilirlik ve İçmimari

İnşaat sektöründe tüketilen enerjinin sadece %5'i yapım faaliyetlerinden oluşurken, %45'inden fazlasının işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinden kaynaklanmakta olduğunu bilinmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik...
17 Mart 2021

Sürdürülebilirlik

Dünya genelinde giderek artan nüfus yoğunluğu ile, kaynak tüketimi ve çevre kirliliğinin gezegenimizin ekolojisini olumsuz yönde etkilediği hepimizin malumu. Doğal kaynakların önemli düzeyde azalması, uygarlığı ve doğada yaşayan diğer...
16 Şubat 2021

Kısaca İçmimarlık…

Bilir misiniz, içmimarinin tarihsel gelişimi ilk olarak Paleolitik dönemde, ilk insanların, barınma, sığınma, ısınma, yatma, oturma, depolama gibi ihtiyaçlarını, kaya kovuklarında veya mağaralarda, ilkel fakat pratik düzenlemeler ile çözümlemeleriyle...
19 Ocak 2021

Pandemi ile Gelen Değişim

Küresel bir kriz ile; pandemi ile mücadele etmeye başladığımızdan bu yana, mevcut sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yaşam alışkanlıklarımızın tümünün değişimine tanıklık etmekteyiz. Önceleri sadece barınma ve kısmen sosyalleşmek...
16 Aralık 2020

Deprem bilinciyle yaşamak

Bilindiği üzere, yurdumuz, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin...
18 Kasım 2020

Herkes için içmimari

Önceleri içmimari lüks gibi algılanırdı. Bir mekanın tasarlanmasında bir içmimar ile çalışmak çok çok kıymetli idi. Ticarette firmalar arası rekabetin durmadan ivme kazanması, her alanda firmaları, insanların duyularına hitap eden, ilgilerini...
22 Ekim 2020
12°
sisli
banner61
banner62