Nur Gül ARSLAN / Son Makaleleri

Nur Gül ARSLAN / Bütün Yazıları

banner41

banner39

banner38

banner54

Nur Gül ARSLAN

Bütün Yazıları

Nur Gül ARSLAN
İçmimar

Sayısal Tasarım

Tarihsel sürece bakıldığında, endüstri devriminin mimaride formlar ve formların üretim süreçlerinde yarattığı etkinin benzeri; bugün de bilgisayar teknolojisinin kullanımıyla ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarların tasarım sürecine dahil...
22 Ekim 2021

Tasarımda İyi Olma Hali (Well-being)

Hayatın her alanında bilinçlenmemizin ve farkındalıklarımızın artması ile; yapı sektöründe de, hem ülkemizde hem de tüm dünyada uzun süredir bir çok proje 'enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik” konularına odaklanarak geliştirilmekte....
14 Eylül 2021

Permakültür: Doğaya karşı değil; doğayla birlikte!

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan orman yangınları, aşırı sıcaklar ve ani sağanakların yol açtığı sel haberleri birbiri ardına gelmekte. Bilim insanları yaşanan bu iklim değişiminin insan faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu...
25 Ağustos 2021

Modern dönem konutları

Geçtiğimiz 10 yılda -kanaatimce- inşaat/konut sektöründe epey yol kat ettik ülkemizde. 2000'li yılların başında Amerika'da yapılmış rezidansları, condoları gezmiş, görmüş, kısmen tecrübe etmiş ve sonrasında da 'Neden...
26 Temmuz 2021

Tasarım Odaklı Düşünmek

Tasarım odaklı düşünme anlamına gelen "design thinking" terimi, her ne kadar içinde 'tasarım” kelimesini barındırıyor olsa da; sadece biz tasarım eğitimi alanlar tarafından değil, dünyanın pek çok yerinde ileri gelen şirketlerin...
22 Haziran 2021

Doğayı seven modern yaklaşım: Biyofilik Tasarım

Günümüz kentleşme koşullarında başta beton, çelik olmak üzere, pek çok teknolojik uyaranların olduğu endüstriyel ürün ve alanlara maruz kalmaktayız. İçlerinde bulunduğumuz bu yeni üretilen suni mekanlar, uzmanlar tarafından araştırılınca...
26 Mayıs 2021

Dekorasyonda moda

Günümüzde yaşanan pandemi bildiğiniz üzere küresel bir kriz. Ekonomik anlamda herkesin çok yorulduğu ve yıprandığı bu dönemde inşaat sektöründe de artan arsa ve inşaat maliyetleri ile de, mülklerin oldukça pahalılaştığı hepimizin...
20 Nisan 2021

Sürdürülebilirlik ve İçmimari

İnşaat sektöründe tüketilen enerjinin sadece %5'i yapım faaliyetlerinden oluşurken, %45'inden fazlasının işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinden kaynaklanmakta olduğunu bilinmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik...
17 Mart 2021

Sürdürülebilirlik

Dünya genelinde giderek artan nüfus yoğunluğu ile, kaynak tüketimi ve çevre kirliliğinin gezegenimizin ekolojisini olumsuz yönde etkilediği hepimizin malumu. Doğal kaynakların önemli düzeyde azalması, uygarlığı ve doğada yaşayan diğer...
16 Şubat 2021

Kısaca İçmimarlık…

Bilir misiniz, içmimarinin tarihsel gelişimi ilk olarak Paleolitik dönemde, ilk insanların, barınma, sığınma, ısınma, yatma, oturma, depolama gibi ihtiyaçlarını, kaya kovuklarında veya mağaralarda, ilkel fakat pratik düzenlemeler ile çözümlemeleriyle...
19 Ocak 2021

Pandemi ile Gelen Değişim

Küresel bir kriz ile; pandemi ile mücadele etmeye başladığımızdan bu yana, mevcut sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yaşam alışkanlıklarımızın tümünün değişimine tanıklık etmekteyiz. Önceleri sadece barınma ve kısmen sosyalleşmek...
16 Aralık 2020

Deprem bilinciyle yaşamak

Bilindiği üzere, yurdumuz, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin...
18 Kasım 2020
14°
kapalı
banner61
banner68
banner62