banner41

banner39

banner70

banner38

banner69

banner54

Kentsel dönüşümde örnek güç birliği

Kentin geleceği açısından önemli bir yeri olan kentsel dönüşüm için yapılması planlanan çalıştayın takipçisi olduk.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 22.05.2014, 18:20 22.05.2014, 18:20
Kentsel dönüşümde örnek güç birliği
banner66

Haber: N. Nuri YavuzBursa Ticaret ve Sanayi Odası, BTSO bünyesinde kurulan İnşaat Konseyi Bursa’da inşaat sektörüne yönelik çalışmalarını sürdürürken gerçekleştirilmesi planlanan Kentsel Dönüşüm Çalıştayı için hazırlık toplantılarını birer birer gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşümde kent adına olumlu sonuçların alınabilmesi açısından hayata geçirilmesi planlanan çalıştaya yönelik Bursa’daki akademik odalar ile bir araya gelindi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde İMO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Basri Akyıldız ve Yönetim Kurulu’nun hazır bulunduğu toplantıya BTSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Umutkan, BTSO İnşaat Konseyi Yöneticisi Ali Tuğcu ve BTSO İnşaat Konseyi Yöneticisi Ekrem Algül katıldı.

Toplantıya ayrıca TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağlan, Harita Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Faruk Çolak, Jeofizik mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Hüseyin Murat Arabacı, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Remzi Çınar ve Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart katıldı.

Konut ve Yapı gazetesi olarak her ay gerçekleştirdiğimi Sektörel Buluşma organizasyonumuzu bu kez bir toplantıya dâhil olarak gerçekleştirdik ve kentin geleceği açısından önemli bir yeri olan kentsel dönüşüm için yapılması planlanan çalıştayın takipçisi olduk.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Umutkan

17 sektörel konsey oluşturduk. İnşaat konseyimiz, üye sayısı itibariyle en yoğun olan konseyimizdir. İnşaat ile ilgili dört komitemiz var. Mühendis ve mimarların olduğu proje grubu, inşaat müteahhitlerinin grubu, inşaat malzemeleri alım satımını yapanların grubu ve bir de taşeronluk hizmeti veren özel inşaat grubu dediğimiz dört komitemiz var.  Bu dört komitemizle aylık toplantılarımız var. Biz, TMMOB’a bağlı odaları BTSO’dan ayırmıyoruz ve birer paydaş olarak görüyoruz. İnşaat konseyinde yapmak istediğimiz çalışmalarda bütün paydaşları dikkate alıyoruz. Kentsel dönüşüm, imar kanunları ve mevzuatlar konusunda meslek odalarımızın yaptığı çalışmalar ve raporlar var. Bu raporların üstüne yeniden raporlar hazırlamak gibi bir ihtiyaç yok. Biz meslek odalarımızın hazırladığı çalışmaları geliştirme ve birlikte hareket ederek daha üst noktalara ve kamuoyunun gündemine taşıma noktasında BTSO olarak meslek odalarımıza destek olmak istiyoruz. Ortak çalışmalar yapmak istiyoruz.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Basri Akyıldız

Akademik odaları paydaş olarak görmeniz bizler açısından oldukça olumlu bir gelişmedir. Dört komitede ve konseyde akademik odalar olarak yer alıyoruz. Üyesi olmayan akademik odaların da birer üye ile konseyde temsil edilmesini isteriz. Konsey toplantılarına katılıyoruz, orada akademik odaların düşüncelerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Bizlerin yaptığı çok detaylı çalışmalar var sizin de dediğiniz gibi bunlar değerlendirilmedir. Akademik odalar olarak BTSO komite ve konseylerine elimizden geldiğince destek olacağız. Bu doğrultuda da ortak çalışmalarımız olabilir.

BTSO İnşaat Konseyi Yöneticisi Ali Tuğcu

2008-2012 yılları arasında Mimarlar Odası'nda yöneticilik yaptım. Dolayısıyla TMMOB’a bağlı odalarla yakın ilişki içerisinde olup ortak çalışmalara imza attık. Sektör ile ilgili ne gibi çalışmaların yapıldığını, ne gibi katkılar sağlandığını yakından biliyorum. Dolayısıyla BTSO ya da meclis üyesi olarak buradaki arkadaşların desteği ile gittik ve hep bir yanımız burada oldu. Ortak olarak ne gibi çalışmalar gerçekleştirebiliriz bunu düşündük. BTSO ‘da 30 bin üye içerisinde yaklaşık 5 bin üye inşaat ile alakalı ve en büyük sektör.  Bu büyük sektörün bir de dezavantajı var.  İnşaat sektörü daha çok küçük aile şirketlerinden, daha küçük ölçekli firmalardan oluşuyor. Kurumsallaşma anlamında inşaat sektöründe problemler olduğunu biliyoruz.  Dünyada mimarlık mühendislik müşavirlik gelişme, kalite, nitelik olarak artma gösteriyor.  Bizim de sektör olarak yapmamız gereken büyük çalışmalar var. Ben öncelikle bu seçim döneminde seçilmiş başkan ve yönetim kurullarını tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sektörü geliştirme konusunda ortak çalışmalar yapmamıza ihtiyaç var.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek

Bu sene yeni seçilen ve çok genç bir oda yönetimiyiz. Gençliğimizin de etkisiyle daha dinamik bir oda yönetimi oluşturmayı, kent ve Türkiye gündemi ile ilgili daha aktif davranabilen ve çözüm bekleyen değil, çözüm üreten bir oda olmayı hedefledik. BTSO ile bizim de ortak projelerimiz var. Biz de zaten bu konuda hevesliyiz. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör, çok büyük bir hacmi var ancak bunlar artık nicelikten ibaret. İşin nitelik kısmı özellikle mimarlık açısından çok geride kalmış durumda. Çıkıp da kentimizde dolaştığımız zaman bunun fazlasıyla farkında olabilirsiniz. Dolayısıyla en azından iyi tasarlanmış kentler kazanabilmek adına belediyeler, BTSO ve akademik odalar gibi kuruluşların ortak çalışması gereken kurumlar olduğuna inanıyorum. Umarım biz de bu çalışmaların birlikte yapılması adına önderlik ederiz.

BTSO İnşaat Konseyi Yöneticisi Ekrem Algül

Teknoloji ve bilişim çağındayız. Bir sektörün, bir grubun bir şeyi istemesi yetmiyor. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Bir örnek verecek olursak; iş güvenliği ile ilgili eğitim aldık. Bu eğitimlerde boyahaneler en tehlikeli sınıfa giriyordu. Ancak A sınıfı iş güvenliği uzmanı denetleyebiliyor. Fakat boyahaneciler bakanlık nezdinde o kadar yoğun bir lobi çalışması yaptı ki, çok tehlikeli gruptan tehlikeli gruba düşürdüler. Sektörel sorunlarımız çok, bu sebeple şu anda ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Konseyin kurulmasındaki ana hedef de buydu. 4 komiteyi birleştirerek kentin dinamiklerinden de faydalanmadaki hedef buydu.  Kentsel dönüşüm, şantiye şefliği, müteahhitlik yasası, iş sağlığı, iş güvenliği yasaları, SSK mevzuatları, imar yönetmelikleri, yapı denetim problemleri, eğitim problemleri yani nereyi açsak karşımıza çok büyük problemler çıkıyor. Biz oda üyeleriyken odaların bu tür faaliyetlerde ve ciddi manada çalışmalarda olduğunu biliyorduk. Bursa’nın diğer dinamikleriyle birleşip tek bir yumruk olarak daha güçlü bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirmemiz, ülkemizin ve kentimizin menfaatine olacak.

Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağla

BTSO’nun yapacak olduğu çalıştay ve kongrelerde bizler de yer almayı istiyoruz. Bursa’da yapılacak olan OSB’lerin yer tespiti konusunda belirli kişiler belli ediyor ama burada sanayi bölgelerinin belirlenmesinde jeoloji mühendislerinin de olması gerektiğini mutlak surette istiyoruz. Başka bir konu da boyahanelerin büyük bir baskısı var. Samanlı bölgesinde kurulmuş boyahanelerin yer altı sularına ve Nilüfer çayına çok büyük bir ektisi var. Bununla ilgili BTSO’nun ve komitelerin bir çalışması olmalı.

Harita Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, (BTSO’da 49. Komitede Meclis Üyesi)

Akademik odaları ayakta tutan, en başta serbest çalışan mühendislik gruplarıdır. Ticari anlamda serbest çalışanların son yasalarla denetimden kurtarılması, belediyelerin de çalışması, vize dediğimiz faktörün ortadan kalkmasıyla odalar zayıflatılma politikası içine girdi. Hem mali anlamda, hem de işler sekmeye başladı. Maddi gücünüz olmazsa manevi anlamda da çalışmalarınızda sıkıntı olabiliyor. Çünkü çalışma dediğiniz külfet getiriyor. Bu konuda BTSO çok güçlü bir oda. İki büyük güçten bahsediyoruz. Biri beyin fırtınası anlamında çok ciddi bir güç. Bilim adamlarının da içinde yer aldığı teknik ve mesleki mevzuatlarda çok hâkim TMMOB’ a bağlı İKK dediğimiz ilk organizasyon kurulu içerisindeki mühendisler grubu, bir tarafta da bu işin ticari boyutuyla direkt ilgilenen BTSO güç birliği bir araya gelirse çok ciddi anlamda çalışmalar yapılabilir. Dolayısıyla İnşaat konseyinin bu iş birliğini sağlayacağına ve bizim de ticaret ile ilgili sorunlarımızın BTSO kanalıyla çözüleceğine inanıyorum. Bursa’da en önemli sorun kaçak ve plansız yapılaşma. Bu kaçak yapılaşma sadece konut anlamında değil, sanayi anlamında da kaçak yapılaşma var. Bunun yanı sıra en önemli bir gerçek depremsellik. Bana göre bu konunun ele alınabileceği en ciddi müessese BTSO’dur. Dolayısıyla akademik odaların iş birliğinden çıkacaktır. Yerel yönetimler halka sosyal konularda hizmet etmek zorunda ama biz işin bilimsel boyutunu araştırabilecek güce ve bilgiye sahibiz. Bu iş birliğinin konsey adı altında inşaat konseyiyle birleştirici ve başarılı olacağına inanıyorum.

Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Hüseyin Mehmet ARABACI

Bursa’mızı ilgilendiren her konuda özellikle il koordinasyon kurulu çatısı altında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca mesleki anlamda biz TMMOB’un yer altı örgütüyüz. Depremsellik, jeotermal, madenler bunların hepsi Bursa’da var. Ama bizim en büyük sorunumuz hem Türkiye’de hem Bursa’da işsizlik. Bursa’da hepsi var ama biz meslektaşlarımızdan ne yazık ki, faydalanamıyoruz.  Bursalılar için BTSO ile olan bu iş birliği çok güzel. Ancak bizim iki senede bir İKK’nın yapmış olduğu Bursa’mızı ilgilendiren her türlü konuda A’dan Z’ye her türlü konuda uzman hocalarımızın hazırlayıp sunduğu sempozyumumuz var. 2 senede bir oluyor ve bunların sonuçları halkımızla paylaşılıyor. Bunlardan da faydalanarak tabi ki bir iş birliği güzel olur.

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Remzi Çınar

Ülkemizde depremsellikten kaynaklı bir kentsel dönüşüm süreci var. Riskli olarak belirlenen alanları sağlıklı bir hale getirmek, insanlarımızın can güvenliğini mutlak surette sağlamak amacıyla girilmiş ama mutlaka bazı rant çalışmaları da karşımıza çıkıyor. Aslında meslek odaları bu noktada hem sanayicilerin hem de toplumun diğer kesimlerinde gönüllü avukatlar olarak görev alıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde her iki grubun da yapacağı ortak çalışmalarla toplum adına fayda getirecektir. Bu süreçte ayrıca alt yapı olaylarının toparlanması gerekiyor. Özel bir çalışma alanı olarak gerek doğalgaz, su, elektrik, gerekse de altyapıda olan birçok sürecin bu kentsel dönüşüm kapsamında ciddi şekilde gelişmiş ülkelerdeki gibi planlanmalı. Bunun ortak bir konu olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Belediyelerimizin bütçesine baktığımızda bir altyapı unsurunun değiştirilmesi için onlarca yapı unsurunun zarar görmesi söz konusu ki bu sıkıntılı bir süreç doğuruyor. Bu anlamda iş birliğinin tabi ki yararı vardır. Bunu da önümüzdeki süreçte başarabilirsek bence Bursa kazanır. BTSO’nun, hem inşaat konseyinin hem de diğer komitelerin önümüzdeki süreçte başarılı çalışmalar yapmasını diliyoruz.

Makine Müh. Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart

İş birliğinden tarafız ve o anlamda da çalışmalara başladık. Ancak bunu tanımlı hale getirip iş birliğini geliştirmek gerekiyor. Bu kente hizmet ediyoruz ve kentin ilgili alanlarında geliştirilmesini istiyoruz. Dolayısıyla hem ülkemize, hem de kentimize katkıda bulunmak istiyoruz. Konseylerde yer alma konusunu bu şekilde değerlendirirsek daha iyi olacaktır. Belediye başkanları akademik odalarla nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar. İş yapma konusunda her şeyin ortak oluşturulmasında fayda var. Bizim bazı konularda görüşlerimiz alınmıyor. İnşaat mühendisleri odasının inşaat sektörüyle ilgili görüşlerinin dâhil edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan ortaklaşa yapılacak çalışmalar önemlidir..  Bursa’da inşaat sektörünün masaya yatırılmasında ortak bir etkinlik yapılabilir mi, Bursa’da inşaat sektörünün durumu nedir, sıkıntıları, dertleri, buna ilişkin çözümleri, önerilerin konuşulacağı, sektör temsilcilerinin yer alacağı, aynı zamanda akademisyenlerin, meslek odalarının bulunacağı bir çalışma olsa güzel olur.banner53
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14°
açık
banner61
banner68
banner62