banner94

banner77

banner69

banner88

Binalara kimlik geliyor

Bu yıl yaşanan Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütün Türkiye’de uygulanacak ‘Bina Kimlik Sistemi’ni 2021 yılında devreye koyacaklarını açıkladı.

İNŞAAT 15.12.2020, 14:36 17.12.2020, 09:43
Binalara kimlik geliyor
banner66

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında devreye koyacakları ‘Bina Kimlik sistemi’ ile yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgilerin tek veride toplanacağını ifade etti. Bakan Kurum’un açıkladığı bu gelişmeyi değerlendiren sektör temsilcileri uygulamanın çok doğru olduğunu ancak sistemin sağlıklı kurulması gerektiğini ifade ettiler.

 İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak

Beton numunelerine dahi akıllı çip takılabilen ülkemizde binaların kimlikleri ile ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Son derece isabetli ve önemli bir uygulama olacağından yana kuşkumuz yok. İçeriğinin nasıl doldurulacağı, kimler tarafından doldurulacağı gibi konular elbette konuşulacaktır. Bu konuda sistemin sağlıklı kurulması gerekiyor. Şu an itibariyle içeriğini doldurmak bakımından sadece denetimli binalar bu sisteme dâhil edilebilirler. Yeterli ve gerekli bilgiler ancak onlardan derlenebilecektir.

Temel hedefimiz ise ülkemizdeki ruhsatlı olan eski yapılarda dâhil edilerek bütüncül bir çalışma yapılması olmalıdır. Kimlik kartının içeriğinde ise yer alması gereken en önemli konu; Deprem Yönetmeliğine uygunluk, denetimli ve dolayısıyla güvenli bir yapı olduğu noktasıdır.

Proje müelliflerinin, yapı denetim kuruluşunun beton ve donatı sınıfının da yer alması gereken kimlik kartında, enerji sınıfından, bağımsız bölüm sayısına kadar; yapım yılından fiziksel özelliklerine kadar her türlü bilgilerinde yer alması gerekiyor. Kimlik kartları ulusal veri sistemi ile gerekli kişi ve kurumların kullanımına da açıp olmalıdır. Ana hedef ülkemizdeki bütün yapılar gerekli rehabilitasyon işlemlerinden geçirildikten sonra sisteme dahil edilmesi olmalıdır. Ülkemizin yarınlara güvenle ulaşabilmesinde artık kaçınılmaz bir nokta olan “Bina Kimlik Kartı” uygulaması uygarlığın hedeflerinden ve göstergelerinden birisi olacaktır.

Ömer Kumova Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova

Sekizinci yılımızı tamamladığımız ülkemizin kentsel dönüşüm projesi hedefinde farklı alanlarda yol alınmış olmasına rağmen, halen birçok konuda zamanlama olarak geri kaldığımız hususlar maalesef çoğunluktadır. Büyük kentlerdeki nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeler başta olmak üzere depreme dayanıksız binaların tamamı, işin rantsal getirisi tarafların tamamı açısından ikinci planda tutularak hızlı ve planlı bir şekilde kentsel dönüşüme sokulmalıdır.  Binaların tamamının depreme dayanıklılık açısından bir kimlik belgesinin olması hususu doğru bir uygulamadır. Fakat esas olan bu kimlik sınıflandırması sonucunda depreme dayanıksız olan yapılara uygulanacak yaptırımların ve süreçlerinin belirlenmesidir. Bununda ilgili ülke olarak daha zor durumlarda kalmamak adına, depreme dayanıksız olduğu raporlanmış binaların boşaltılması ve yıkılması ile ilgili kat maliklerine bazı uygulanabilir yaptırımlarda getirilmelidir. TOKİ tüm yetki ve bütçesini kentsel dönüşümde kullanmalıdır. Kentsel dönüşüm kısa vadede çözülmesi gereken bir ülke politikası olmalıdır. Acil olarak tüm kentlerde yeni bölgeleri imara açarak, şehirleri yatayda daha planlı ve nefes alan şehir merkezleri şeklinde büyümesinin önü açılmalıdır. Sıkıntılı alanlardaki nüfus yoğunluğu şehrin yeni yerleşim alanlarına yayılmalıdır.

Akyükselen İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Demir

Yapı inşa edilmesine yönelik yönetmelikler art arda gelmekte. 5.12.2018 tarihinde yayımlanan fakat uygulaması 1.01.2020 tarihinde başlayan Enerji Kimlik Belgesi, 25 Aralık 2018’de yürürlüğe giren yapılarda taze beton numunesi alınması, deney yapılması ve raporlanmasına ilişkin esasların belirlendiği Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), 1 Ocak 2019 yılında yürürlüğe giren yapı işlerine yönelik tüm kontrollerin teknolojiden yararlanılarak tek bir merkezde yapılmasına olanak sağlayan Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS) yine 2 Aralık 2019’da müteahhitlerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırılmasını sağlayan Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtların Tutulması hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girmesi ile inşaat sektöründe kayda değer değişiklikler olmuştur. Söz konusu yönetmeliklerde eksikler, düzeltilmesi gereken kısımlar olsa da sektör için, dayanıklı yapıların imalatı açısından büyük fayda sağlamıştır. Son olarak Türkiye genelinde uygulanacak Bina Kimlik Sistemi’yle artık yapıların ruhsat, iskan, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit bilgileri tek veride toplanacaktır. Her konuda olduğu gibi inşaat sektöründe de veriye erken ve doğru ulaşmanın büyük faydaları olacaktır. Sistemin sağlıklı işlemesi ile her paydaşın, kurumun sorumluluklarının bilincinde olarak davranması konusunda fayda sağlayacaktır. Yetkinin verildiği, fayda sağlandığı halde sorumluluktan kaçınılması veya sorumluluk verilmemesi adil bir durum değildir. Son yaşadığımız İzmir depreminde yaşları 60 ile 75 arasında müteahhit sıfatıyla 5-6 kişinin elleri kelepçeli görüntülerini ekranlardan izledik. Muhakkak ki müteahhitlerin sorumlulukları olacaktır. Fakat her depremden sonra ‘Veli Göçer’ler sorumlu tutulup işin teknik sorumluları, denetleyicilerini görmezlikten gelinmesi durumunda doğru çözüm bulmamız imkânsız. Teknik konuda sorumlu olan projenin müellifleri, şantiye şefleri, yapı denetim firmaları, test firmaları belediyeler kısacası maddi fayda sağlayan, denetlemekle görevli olanlar bütün sorumlular işini doğru yapmaları halinde müteahhittin hata yapma ihtimali kalmaz. Bina Kimlik Sistemi’nin sektöre faydalı olacağını umut ediyorum.

Şehitoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu

Uygulanması hedeflenen Bina Kimlik Sistemi’nin son derece yerinde bir sistem olacağını düşünüyorum. Özellikle tam olarak gerçekleştiremediğimiz kentsel dönüşüm planlamasında verileri ortaya koymamızı sağlayacak bir sistem olacaktır. Tabi ki burada hedeflenen sistem kadar uygulama esasları ve içeriği son derece önemlidir. İlk olarak bina kimlik sisteminde gerekli olacak verileri ve konunun paydaşlarının doğru tanımlanması gerekmektedir. Nasıl ki gıda kimlik sisteminde tohuma kadar inebiliyoruz burada da benzer bir mantık ortaya konulmalıdır. Arazi yapısı, proje, projeye hizmet eden harita mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, makine ve elektrik mühendisleri, müteahhit ve taşeronlara kadar sistem içerisine entegre edilmelidir. Bunu yaptığımızda kullanılan malzemelerden işçiliğine kadar görebileceğimiz için tüm detayları ölçme ve değerlendirme şansımız olacaktır. Malum ölçemediğini yönetemezsin.

Diğer taraftan akıllı sistemler entegre edilerek önümüzdeki süreçte gündemimizde olacak enerji yönetim sistemlerini de kimlik tarafına işleyebilmeliyiz. Çünkü bundan sonra enerji ihtiyaçları binalar vasıtasıyla karşılanacak ve binalar kendi enerjilerini üreteceklerdir. Buradaki kritik nokta imalat ve tüketici tarafını ayırmak olacaktır. Yani kimliklendirmede imalat tarafında data işlerken imalat sonrasında da kullanım tarafındaki dataları işlediğimiz bir sistem olmalıdır. Her zaman söylediğim gibi kentsel dönüşüm ülkemiz için çok büyük bir fırsattır. Ancak 100 yıllık vizyonla geleceğin şehirlerini oluşturmalıyız.

Decostar Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kul

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bütün Türkiye’de uygulanacak Bina Kimlik Sistemi’nin 2021 yılında devreye alınacağını söyledi. Şahsi kanaatim bu devrim niteliğinde bir yenilik olacaktır. Ülkemizdeki Tüm binalara bir kimlik verilmesi gelecek yıllarda inşaat sektöründe doğru planlama yapılmasına fırsat verir.

Son yıllarda bazı hatalar yapılmış olsa da ilgili makamlar daha önceki dönemlere göre deprem ülkesi olmamız gerçeğini göz önünde bulundurarak binalarımızın güvenli hale getirilmesi adına birçok yeni düzenleme yaptı. Ruhsat, müteahhit sınıflandırması, yapı denetimi, elektronik beton izleme sistemi ile çipli beton numunesi ve bunun gibi yeni uygulamalar yeni yapılar için olası depremlerden insanlarımızı korumak ve daha nitelikli yapılar üretilmesi adına atılmış doğru adımlar bugün yapılan bir bina uzun yıllar sonra ruhsat durumu kim tarafından ne zaman ne şekilde yapıldı, mekanik ömrü ne zaman dolar, bunun gibi birçok veriyi doğru ve net şekilde görebilmemizi sağlayacaktır.           

Kişisel uzmanlık alanım olan yalıtım sektörü ile alakalı daha önce ülkemizde buna benzer bir uygulama yapılmış ve binaların enerji verimliliğini belirlemek için enerji kimlik belgesi verilmeye başlanmıştı bu tarz uygulamaların sonuç vereceğine inanıyorum. Umarım sadece konutlar için değil tüm sanayi yapıları içinde bu uygulamalar zorunlu olarak yapılır.

Merdim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Merdim

1999 Depremini gördük ve aradan 21 sene geçti. Değişen bir şey yok, yasalarımız çok zayıf, imar yönetmeliği çok zayıf. Burada ne yazık ki hep suçlu biz müteahhitler oluyoruz. Bina Kimlik Sistemi geç kalınmış bir uygulama. Bizim ülkemiz deprem ülkesi olduğu için zaten olması gereken bir kuraldı. Şimdi önemli olan bunun fiiliyatta nasıl uygulanacağı. Burada şunu da söylemek lazım. Şimdi binanın kimliğini aldık, kimlik demek binanın checkupı demektir. Bu checkupı yapan firmalar da çok önemlidir. Bir firmanın verdiği karar diğeriyle çelişmeli, bir standardı olmalı, denetimler tutarlı olması lazım. Çünkü sahada çok olumsuz örneklerle karşılaşıyoruz. Kentsel dönüşüm konusu da hep gündemde olan bir konu. Şunu söylemek isterim ki dönüşüm tek taraflı yapılabilecek bir şey değil. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler ve hatta muhtarlar da görev almalı. Biz zaten göreve hazırız.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner100
35°
açık
banner61
banner62
banner89