banner38

20.08.2020, 16:58 95

Gayrimenkul danışmanlığında mesleki yeterlilik belgesi

Gayrimenkul danışmanlığı mesleği, Türkiye’de en tartışmalı mesleklerin başında gelmektedir. Her isteyen kişinin mesleği icra edebilmesi, birçok meslek mensubunun yeterli düzeyde mesleki eğitime sahip olmaması, hukuki - etik kurallara aykırı davranan gayrimenkul danışmanlarına yönelik caydırıcı nitelikte yaptırımların bulunmaması nedeniyle ülkede itibarı en düşük mesleklerden birisidir. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünün en temel aktörlerinden olan gayrimenkul danışmanlığı mesleğine yönelik olumsuz algının varlığı bir yandan mesleğe zarar verirken diğer yandan sektördeki yasal boşluklar nedeniyle kayıt dışılık da artmaktadır.

Gayrimenkul ticareti ile iştigal eden kişilere yönelik düzenleme yapılması kaçınılmaz hale geldiği için 5 Haziran 2018 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile birlikte taşınmaz ticaretine ilişkin çeşitli mekanizmalar geliştirilerek sektörün daha kurumsal hale gelmesine yönelik önemli bir adım atılmıştır.

Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerden bir tanesi de “mesleki yeterlilik belgesi” olmuştur. Mesleki yeterlilik belgesi kavramı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile hayatımıza girmiştir. Türkiye’de emlak sektöründe faaliyet gösteren emlak danışmanlarının bu mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları mesleğe giriş için zorunlu olmuştur. Yönetmeliğin 10. maddesine göre; gayrimenkul işletmesinde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

Şimdi gelelim mesleki yeterlilik belgesinin hangi koşullarda ve nasıl alınabileceği konusuna.

Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından koordine edilerek her aşaması denetlenen sınav ve belgelendirme sürecinden geçen kişiler “mesleki yeterlilik belgelerine" sahip olabileceklerdir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sınavına katılır. Bu sınav teorik ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sınavda adaya önce teorik nitelikli bir yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavın akabinde aday, performans sınavına girmektedir. Hem yazılı hem de sözlü sınav, en baştan en sonuna kadar bir kamera eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Sınavın tamamının kamera gözetiminde gerçekleştirilmesinin sebebi, sınavın objektif bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Neticede hem yazılı hem de sözlü sınavdan geçer puan alarak başarılı olarak kabul edilen adaylara mesleki yeterlilik belgeleri verilmektedir.

Alınan mesleki yeterlilik belgesinin 5 (beş) yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğine göre söz konusu mesleki yeterlilik belgesini almak için adayların, herhangi bir mesleki eğitimi almalarına gerek bulunmamaktadır.

5 Haziran 2018 tarihli Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, gayrimenkul ticareti konusunda yaşanan sorunlara bir çözüm geliştirebilmek adına iyi niyetli bir adım olarak kabul edilse bile, sektörde tanık olunan sorunların çözümü konusunda oldukça yetersizdir. Nitekim yönetmeliğin geniş kapsamlı olarak revize edilmesi ve sektöre bir düzen getirilmesi yönünde yoğun çalışmaların varlığı; mesleki yeterlilik belgesinin, dolayısıyla gayrimenkul danışmanlığı mesleğine giriş koşullarının da değiştirileceğini göstermektedir.

Gayrimenkul ticaretine yönelik mesleki eğitimin vurgulandığı ve caydırıcı nitelikte yaptırımlarla mesleğin icra edilmesine yönelik yasal düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi dileğiyle…

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık