banner94

banner77

banner69

banner88

Sektörün etkin girişimi: Bursa Enerji Platformu

Kente katma değer sağlayan enerji, doğalgaz ve tesisatları konusunda işinin uzmanı firmaların buluşma noktası olarak tercih ettiği Bursa Enerji Platformu, çalışmalarıyla enerji sektöründe önemli adımlara imza atıyor.

RÖPORTAJ 17.07.2023, 17:45 17.07.2023, 18:50
Sektörün etkin girişimi: Bursa Enerji Platformu
banner66

Bir platform çatısı altında toplanarak aktif olmayı tercih eden firmalardan oluşan girişimde; eğitim, tüketici menfaatleri ve firmaların gelişimi gibi konular öncelikli olarak ele alınıyor.

Röportaj: Dilek Atlı

Ali Başoğul

Bursa Enerji Platformu Bşk.

(Alagöz Mühendislik Kurucusu)

Bursa Enerji Platformu ne zaman ve kimler tarafından kuruldu?

Bursa Enerji Platformu, daha önce sektöre hizmet veren derneklerin kurucu başkanı ve üyeleri tarafından 2020 yılında firmalar arası teknik doküman, bilgi paylaşımı, stok fazlası ürünlerin barter yapılması ve sorunların paylaşıldığı ortak bir platform olarak kurulmuştur. 1 yıl önce de platformun ismi, Bursa Enerji Platformu olarak değiştirilmiştir.

Neden bir dernek yerine platform çatısı altında buluştunuz?

Denek başkanlığı ve yöneticiliği yapmış firma temsilcilerinden, tamamen iyi niyet doğrultusunda kurulan platform, biraz da derneklerde oluşan fikir çatışmalarının önüne geçebilmek, özellikle de aidatsız, harcamasız, maddi/kanuni bağlılığı ve tüzel kişiliği bulunmadan sektör sorunlarını ve yapılacak yenilikleri ortak paydada buluşturmak amaçlanarak kurulmuştur. Dernekçilikte olduğu gibi ileriye dönük güç ve kadrolaşma çatışmasına bir yerde engel olmak amacıyla bir araya gelinmiştir.

Bursa Enerji Platformu Yürütme Kurulu kimlerden oluşuyor ve kaç üyeniz var?

Platformu sağlıklı yürütebilmek için ve resmi kurum ve kuruluşlarda kimlik kazandırabilmek için gönüllü arkadaşlarımızla yürütme kurulu oluşturduk. Şimdilik 7 kişiden oluşan yürütme kuruluna işini iyi yapabilecek, sektöre sürekli katkı sağlayacak, yenilikçi, vizyon sahibi arkadaşları ekleyerek devam edeceğiz. En son 165 kişinin katılımcı üye olduğu platforma, devam eden her gün, sektörde hizmet veren, katkı sağlayacak arkadaşları ve firmaları eklemeye devam edeceğiz.

Üye yapınızdan bahseder misiniz ? Hangi işkollarından üyeleriniz var ?

Üyelerimiz; bina, fabrika ve iş merkezlerinin tüm doğalgaz, mekanik, yangın alt yapı tesisatları imalatı, taahhüdü ve uygulaması konusunda uzman mühendis, tekniker, teknisyen, usta ve iş insanlarından oluşmaktadır.

2023-2024 yılı hedefleriniz arasında neler var?

Hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz : Bursa’da gaz arzı sağlanamamış bina ve mahallelerde gaz hatlarının yapılabilmesi için geçmişte olduğu gibi girişimlerde bulunmak. 2000 m2 üzeri binalarda bireysel kullanım yerine merkezi sistemi teşvik edebilmek. Esnek boru tesisatı kullanımını arttırmak için çalışmalar yapmak. Sektöre kalifiye eleman kazandırmak için çalışmalar yapmak. Kaliteli ve kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmek, onlara destek vermek.

Cavit Boru

Bursa Enerji Platformu YK Üyesi

(CB Isı Sistemleri Firma Sahibi)

Bursa Enerji Platformu olarak bugüne kadar hangi çalışmaları yaptınız ?

Bursa’da en önemli çalışma konularımızdan biri, birkaç yılda bir yenilenme zorunluluğu olan, Mesleki Yeterlilik Belgesi eksiğini tamamlamak. Bu belgeye sahip, ortaokul, lise ve dengi okullardan mezun, ancak meslek lisesi diploması olmayan firma sahibi, çalışanı ya da çalışma adayları için Cavit Çağlar Mesleki Anadolu Lisesi ile bir proje başlatıldı. Düz lise mezunu dâhil çeşitli eğitim ve sınavlarla diplomalarını, eğitimli iş gücü sahibi olarak ve ömür boyu geçerli olacak şekilde, ‘Meslek Lisesi Diploması’ haline getirip, hem usta belgesi almasına, hem de meslek lisesi diploması sahibi olunmasına öncülük ediyoruz. Ayrıca, iş kanunu gereğince işletmenin stajyer çalıştırabilmesi için gerekli olan ‘Usta Öğretici Belgesi’ almasına çalışmalarımızla katkı sağlayarak vesile olduk. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sektörle ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve firmaların yanında Bursa şehrini de tanıtmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımını da yapan bir stand açtık ve ilgili çalıştaya katıldık.

Doğalgaz firmalarının faaliyetleri arasında ne var? Tüketici memnuniyeti ne düzeyde?

Doğalgaz firmalarının faaliyetleri arasında evsel ve ticari işletmelerin gaz arzının taahhütlü projesini yapmak, tüm mekanik tesisatların taahhüt, imalat projelerini yaparak tesisat arzlarını sağlamaktır.

Tüketici memnuniyeti, firma bazında ve Bursagaz’ın çalışmaları ile değişmektedir. Firma bazında ise tüketici Bursagaz’ın web sayfasında iç tesisat firmalarının dönem dönem puantajlarını görebilmektedir.

Enerji verimliliği için attığınız adımlar var mı?

Enerji verimliliği; yapılan bir üretim veya hizmet için harcanan enerji miktarının üretim kalitesi ve miktarında düşüşe sebep olmadan azaltılmasıdır. Isıtma soğutma ve aydınlatma vb. günlük hayatımızın her alanında enerjiyi verimli kullanarak ülkemizin ve aile bütçemizin ekonomisine, yaşadığımız dünyanın korunmasına katkı sağlayabilmek adına öncelikle müşterilerimize bilgi birikimlerimizi aktarmaktayız.

Gelecek yıllar Türkiye ve Bursa’da enerji ve doğal gaz konularında sizce hangi haberlere gebe? Beklentileriniz?

Doğalgaz ısınma pişirmenin dışında uzun yıllardır fabrikalarda proses (üretim) amaçlı kullanıma da başlanmıştır. Doğalgaz elektrik üretimi için de önemli rol oynamaktadır. Tekstil ve otomotiv sektörü yıllardır doğalgaz kullanarak üretim yapmaktadır. Önemli olan doğalgazın depolanması sorunuydu. Bu konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye uluslararası doğalgaz ticaret merkezi olmayı hedeflemektedir. Çıkacak olan petrol, doğalgaz dışında güneş panelleri ve rüzgâr santrallerinin tüm ülkemize yayılmasını sağlayabilirsek, kısa sürede enerji eksiğimizi giderebiliriz. Bursa öncü sanayi kuruluşları ile rüzgâr ve güneş panelleri üretimine destek vermelidir.

Fırat Bahtiyar

Bursa Enerji Platformu YK Üyesi

(Fırat Mühendislik Kurucusu)

Bursa’nın enerji üretimi ve tüketimi Türkiye bazında nerede?

Bursa’da enerji üretimine katkıda bulunan işletmeleri şu şekilde sayabiliriz: Bursa Rüzgâr Santralleri; Harmanlık RES (Karacabey) , Kürekdağı RES (Gemlik), Karacabey RES (Karacabey), Gündoğdu Rüzgâr Santrali (Gemlik), ŞAHRES Şahmelek Rüzgâr Enerji Santrali.

Ayrıca, Ovaakça Santral Mahallesi, Bursa ilinin Osmangazi ilçesine bağlı 52 sokaklı bir mahalledir. Türkiye'nin en büyük 3. doğalgaz elektrik üretim çevrim santrali burada yer almaktadır. Mahalle adını bu santralden almaktadır.

Mudanya'nın Aydınpınar bölgesindeki Rüzgâr Enerji Santrali (RES) de bulunmaktadır. Doğalgazda ise tamamen dış ülkelere bağımlıyız.

Bursa kendi enerjisini kendi üretebilecek koşullara sahip mi?

Bursa’da kendi enerjisini üretebilecek her türlü doğal ve dönüşüm şartlarının olduğu düşüncesindeyiz. Doğal coğrafya incelendiğinde rüzgâr, güneş, jeotermal enerjisini sağlıklı bir şekilde enerjiye dönüştürebilecek atıl arazi ve kaynakların olduğu görülmektedir. Hatta üretim ve tasarruf için yağmur suyu depolamasıyla ilgili top yekûn yapılacak çalışmalarla şehrin gelecekteki temel ihtiyacı olan su tasarrufunun ve enerji üretiminin sağlanabileceği kanaatindeyiz.

Numan Selvi

Bursa Enerji Platformu YK Üyesi

(Sis Teknik Kurucusu)

Tam bu noktada kent yöneticilerine mesajınız nedir?

Sanayinin ve evsel atıkların enerjiye dönüştürülebilmesi için önemli adımlar atılmalıdır. Binalarda ve fabrikalarda güneş panelleri ve rüzgâr enerjisinin kullanılması kanun ve teşviklerle kolaylaştırılmalıdır. Yağmur suyu depolaması ve kullanımı için yeni ve ovaya daha yakın ovayı bozmayacak baraj ve depolama sistemlerinin yapılması binalarda yağmur sularının en azından bahçe sulamasına katkı sağlaması için depolar yapılması teşvik edilmelidir.

Sektörün eleman ihtiyacını karşılamak için önerileriniz neler?

Öncelikli olarak endüstri meslek liselerinin ilgili bölümleri için temel eğitimden başlamak üzere teşvikler sağlanmalı, gerekiyorsa maaş ve SGK katkısı yapılmalı. Meslek Yüksek Okullarını tekrar hareketlendirmelidir. Kısa süre içinde yapılması gereken eğitim sistemindeki değişikliklerle, temel eğitimden başlayarak tüm ülkenin her türlü eleman eksiği giderilmelidir.

İnşaat firmaları ile nasıl dirsek temaslarınız var? Firmalara mesajınız var mı?

İnşaat firmaları, tüketicilerden sonraki en çok iş yaptığımız iş ortaklarımızdır. İnşaat firmaları ucuz maliyet yerine yetkili, kaliteli ve kalifiye eleman çalıştıran firmalarımızla iş yapmalıdır. SGK ve iş güvenliğine dikkat etmelidir. Tesisat teknikleri konusunda mutlaka bizlerden yardım almalıdır.

Sami Vatansever

Bursa Enerji Platformu YK Üyesi

(VTS Mekanik Kurucusu)

Bu noktada tüketicilerin yaz ve kış dikkat etmesi gereken konular, bunun hakkında önerileriniz neler?

Özellikle kış aylarında doğalgaz ile kullanılan cihazlar mutlaka kuralına uygun kullanılmalı, havalandırma menfezlerinin açık olmasına dikkat edilmeli, cihazların tasarruflu kullanılması konusunda oda termostatları ve vana gruplarından destek alınmalı, cihazların ömrü için mutlaka muhafaza altına alınmalı, enerji tasarrufu açısından gereğinden fazla ısı derecelerinde yakılmamalı ve mümkünse binalarda yalıtım yapılmalıdır.

Bireysel bazda güneş ve rüzgâr enerjisi sağlamak üzere tüketiciler (konutları için) hangi yolları izlemeliler?

İzinler anlamında her binanın ihtiyacına göre firmalarda keşif ve proje desteği alınarak ihtiyaç ortaya çıkartılmalı. Gerekiyorsa binalarda karneleme yapılmalı. Ayrıca devlet destekleri olmalı ki binalarda rüzgâr ve güneş enerjisi kullanılabilsin. Bu konuda özellikle kanunlarda düzenleme yapılmalı ve başlangıç maliyetlerinin makul hale getirilmesi gerekmektedir.

Maliyet artışları hakkında atılan adımlar var mı, özetler misiniz? Sizce yeterli mi?

Ülkemiz pandemi dönemini atlatmış, Rusya-Ukrayna savaşından yakından etkilenmiş, doğal afetlerden de derinden etkilenmiştir. Yeni bulunan enerji kaynakları önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki enerji maliyetlerini gerekli düzeye indirecektir. Bu zaman içinde üreticilerin minimum karlarla, doğru satıcı ve taahhütçülerle ürünlerini nihai kullanıcı ile buluşturması gereklidir.

Eklemek istediğiniz…

Firmalar bağlı bulundukları resmi kuruluşlar ve tüzel kişilikler ile ortak akılla eğitimler almalı ve yapacağı çalışmalar ile eğitime destek hizmetleri ile de temel eğitime destek sağlamalıdır. Belediyelerin kurumlarına destek verecek iş bilen akil kişiler bizim gibi firmalardan seçilerek gelecekteki projelerde söz sahibi olmalıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner100
26°
açık
banner61
banner62
banner89