08 Şubat 2016 Pazartesi

İnşaat Proje Yönetimi

19 Nisan 2012, 22:09

 Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda bilim ve teknolojiye ayak uydurabilmek her meslekten insanın zarureti olduğu gibi mühendislerin de olmazsa olmazıdır. Bilgilerin güncelleştirilmesi ve gelişmelere daha çabuk ve kolay ulaşma olanaklarının sağlanması için mühendislerin kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.
 
Bilginin ve teknolojinin neredeyse her sene kendini yenilediği bir çağda yaşıyoruz. Modern ve rekabet edilebilir standartlara erişebilmek için her çalışan kişi, zamanının yüzde 15’ini bilgisini yenilemeye ayırmalıdır. Çalışma hayatları boyunca kendi alanında hiçbir eğitime katılmayanlar her yıl bilgilerinin yüzde 5’ini kaybetmekte 40-45 yaşında da gelişmelerin gerisinde kalmaktadırlar. Bu bakımdan meslektaşlarımızın aldığı akademik eğitimin ardından mesleki gelişimleri için en yeni teknolojilerle buluşmalı, meslek içi eğitim seminerleri ve kurslarla kişisel gelişimlerine mutlaka katkıda bulunmak zorundadırlar.
 
İnşaat sektörünün gelişmiş olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi, günümüz Türkiye’sinde de, büyüyen sektörümüzde, gelişen teknoloji ve zamana karşı yarışın bir sonucu olarak “İnşaat Proje Yönetimi”, önemini giderek arttırmaktadır.
 
Mühendislik dallarının yanında pek çok konu başlığını da barındıran inşaat proje yönetimi, çağın gereksinimlerine karşılık vermek amacını taşımaktadır.
 
Profesyonel bir yönetim süreci olan inşaat proje yönetimi, ilk düşünceden itibaren işin tamamlanıp mal sahibine teslim edilinceye kadar geçen sürede zaman, maliyet ve kalite kontrolü için hazırlanan prosedürler bütünü olarak tanımlanır.
İnşaat proje yönetimi; proje yönetimi, süresel planlama ve yönetimi, maliyet planlama ve yönetimi, sözleşme yürütücülüğü, kalite yönetimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konuları kapsar.
Proje yönetiminde genel anlamda inşaat proje yönetimi ve organizasyonu açıklanmaktadır. Özellikle inşaat proje yönetim planı ve onu oluşturan başlıca unsurların nasıl geliştirilebileceği sergilenmektedir. Böylece bu bölüm, inşaat projelerinin hedef, felsefe ve unsurlarını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. 
Süresel planlama ve yönetiminde ise, iş gücünü, ekipmanları, malzemeyi, araçları ve parayı proje süresince en verimli şekilde kullanmak için etkin çalışan bir zaman yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Doğru planlama, programlama ve koordinasyon, projenin istenilen kalitede, zamanda ve öngörülen bütçe içinde tamamlanması için gereklidir.
Proje yöneticisinin zaman yönetiminin temel kalemleri olan çizelgelerin geliştirilmesi, izlenmesi ve uygulanması ile düzenli raporlanması anlamında taşıdığı sorumluluklar bu bölümde açıklanmıştır. 
Maliyet yönetimi ise proje bütçesinin oluşturulması, izlenmesi ve ödemeler dengesini kontrol altına almayı hedefler. Sözleşme idaresi, etkin bir sözleşmenin oluşturulması, tüm yazışmalar, ödemeler ve yüklenici - mal sahibi arasındaki tüm yasal yaptırımları uğraş konusu yapmaktadır.
Kalite yönetimi, imalatların istenen standartlarda gerçekleşmesi için çaba sarf ederken, iş güvenliği şantiyenin ve çalışanların güvenlik prosedürlerini oluşturma çabasındadır.
Yukarıda sayılan tüm başlıklar, tüm evreler içinde organize ve planlı çalışmanın en doğal sonucu sürece hakim olma ve zamana hükmedebilmektir. İşte inşaat proje yönetimi, yukarıda sayılanlar ışığında mal sahibinin hayallerini, kendisine fiziksel olarak teslim edinceye kadar geçen süreç içinde kullanılan profesyonel bir araç ve çok disiplinli bir yaklaşım olarak anılmaktadır.
 

    Yorumlar

YAZARLAR Tümü
banner18
banner23
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • KONUT VE YAPI - SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI - KSM_ARALIK 2015
  • KONUT VE YAPI - SEKTÖRÜN BULUŞMA NOKTASI - EKİM 2015
ARŞİV

banner24