banner38

banner39

27.07.2020, 17:48 110

Emlak danışmanlığında stratejik yönetim

Bir emlak danışmanının sektörde kalıcı olabilmesi ve uzun yıllar boyunca hizmet edebilmesi için stratejik düşünmeleri ve bu yönde planlama yapmaları gerekmektedir. Stratejik planlama yapmanın önemli bir avantajı piyasadaki diğer emlak danışmanlarına karşı rekabet kapasitelerini de arttırmış olacaklardır. Planlama, emlak sektöründeki danışmanların amaçlarına nasıl ulaşacaklarını belirledikleri yol haritasıdır. Planlamada önemli unsurların başında, zamanlama gelmektedir. Doğru zamanlama ile amaçlara nerede, nasıl, hangi yöntemle ulaşılacağının belirlenmesi gerekir.

Emlak danışmanlığında yapılacak planların temelinde stratejik düşünce yatmaktadır. Stratejik düşünce, bütünsel bakış açısıyla bugünü ve geleceği kapsayan bir planlama anlayışına dayanmaktadır. Stratejik emlak yönetimi, danışmanların hem iç hem de dış unsurları bir arada ele alıp yorumlama sürecidir. Stratejik düşünce ile birlikte; etkin karar verebilme, farklı bakış açıları sunabilme ve işletmenin yeteneklerini ön plana çıkarma imkânına kavuşursunuz. Unutmayın çok dinamik bir sektör olan emlak sektöründe her an her şey yaşanabilir. Bu nedenle bilgi toplamayı- durum analizini doğru kaynaklardan yapmalısınız.

Emlak sektörü, birçok içsel ve dışsal çevre unsurlarından etkilendiği için dinamik bir yapıya sahiptir. Sektörle ilgili tüm bilgilerin toplanması ve bunların analiz edilmesi gerekir. Analiz etme sürecinde swot analizi bize yol gösterici olacaktır. Danışmanların, kendi iç durumu, sektör yapısı ve rakiplerin konumuyla ilgili bilgilere dayanarak analiz yapma olanağı bulunur. Swot analizinde öncelikle emlak işletmesini etkileyen dış çevre değişkenleri analiz edilerek, karşılaşılabilecek fırsat ve tehditler belirlenir. Daha sonra emlak işletmesinin iç unsurları incelenerek güçlü ve zayıf yönler ortaya çıkartılır. Böylece fırsat ve tehditler ile güçlü ve zayıf yönler değerlendirilerek, amaçların gerçekleştirilmesini sağlayan stratejileri tanımlama ve uygulama olanağı sağlanır. Fırsatlar ve riskler sektördeki dış çevre değişimlerinden kaynaklanır. Dış çevrede oluşan değişimler, şimdiki ve gelecekteki fırsatların ya da tehditlerin oluşmasına neden olur. Fırsatlar ve tehditler, emlak danışmanlarının dışında gelişir ama direkt onları etkiler. Fakat bu dışsal faktörleri nasıl yönlendireceğiniz sizin elinizdedir. Eğer riskleri görüp bunlara karşı konum alırsanız bunları fırsata dönüşebilir.

Swot analizinin diğer aşaması ise emlak danışmanlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesidir. Güçlü ve zayıf yönler, emlak işletmesinin içsel faktörleri ile ilgilidir. Bunun için bir emlak danışmanı objektif olarak kendi röntgenini çekebilmelidir. Emlak sektöründe, işletmelerin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet avantajı sağlayabilmesi için, emlak sektöründe en iyiler içerisinde olması gerekir.

Fakat bu konumu elde edebilmek kolay değildir. Çünkü iç ve dış çevre, rakipler, değişen koşullar işletmeleri zorlamaktadır. Emlak sektöründe rekabet, sadece rakiplere göre belirlenmemelidir. İşletmeler stratejilerini belirlerken önce kendi kapasitelerinin farkına varabilmelidir. Evet piyasa koşulları- yasal düzenlemeler de önemlidir fakat önemli olan sizin kendi iç potansiyelinizdir.

Unutmayın başarıya giden yolda sizin rakibiniz, yine sizsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
sisli